Till företag och organisationer


Att verksamheten mår bra när de anställda mår bra kan tyckas självklart men inte alltid helt lätt att genomföra i praktiken. Vi kan hjälpa er att minska arbetsrelaterad ohälsa och förebygga sjukskrivningar genom till exempel:

 -Enstaka föreläsningar eller föreläsningsserier på teman som psykologiskt egenomhändertagande, stress, sömn  eller medveten närvaro

 -Strukturerade utbildningar i stresshantering med utgångspunkt i KBT-metod

 -Individuell hjälp när enskilda medarbetare mår dåligt med kortare rådgivning eller längre samtalsbehandlingar.


Kontakta oss för en diskussion om era specifika behov.