Det finns många orsaker till varför man söker psykologkontakt. Det här är några av dem:


-Stressproblematik
-Sömnsvårigheter
-Panikångest
-Social fobi
-Specifika fobier
-Tvångssyndrom/OCD
-Generaliserat ångestsyndrom
-Hälsoångest
-Depression
-Låg självkänsla 

Det är inte alltid helt lätt att på förhand veta vad det är som gör att man mår dåligt. Det hjälps vi åt med att komma fram till.

Så här går det till


KBT har i forskning visat sig ha god effekt vid såväl olika ångesttillstånd (t ex paniksyndrom, tvång) som depression, stressrelaterade problem och långvarig smärta. En behandling går till så att vi först kartlägger det du upplever svårigheter med. Kartläggningen utmynnar i en så kallad beteendeanalys som utgör grunden för hur vi sedan väljer att skräddarsy just din behandling. Vid slutet av behandlingen upprättar vi en vidmakthållandeplan som ska finnas som stöd för dig att fortsätta med dina förändringar på egen hand och ger ett skydd mot att problemen ska återkomma. En KBT-behandling består vanligen av 10-20 tillfällen. Vi gör under kartläggningsfasen en uppskattning av hur många sessioner som kommer behövas. Det är också vanligt att man har ett eller två boostersamtal efter några månader.


Priser och villkor

En 45-minuters session kostar 1250 kr. I priset ingår det arbete som sker utanför sessionstid så som behandlingsplanering, förberedande av beteendeanalyser och telefonsamtal som ibland kan behövas om det är något du undrar eller om du behöver hjälp och stöttning i att komma vidare med din egen planering.


Tänk på att många arbetsgivare är villiga att betala för hela eller delar av en behandling. Du kan också undersöka om din försäkring täcker psykologsamtal. Vi arbetar i en kontantfri miljö och kan ta betalt via faktura eller Swish.


Vid första besöket behöver du kunna legitimera dig med giltig ID-handling.


Uteblivande eller sent återbud efter kl 15:00 dagen innan debiteras med hela kostnaden för sessionen. 


Vi kan också erbjuda terapi på engelska.Vad innebär legitimerad psykolog?


Psykologlegitimation innebär att man är bunden av socialtjänstens riktlinjer och kontrolleras av IVO. Det är också en form av kvalitetsstämpel som garanterar att psykologen har genomgått rätt utbildning (det 5-åriga psykologprogrammet) med godkänt resultat och fått visa att hen har kunskap och färdigheter för att bedriva yrket genom ett års praktisk tjänstgöring. Vi följer Yrkesetiska principer för psykologer i Norden. Du kan läsa mer om detta på Sveriges Psykologförbund. Du kan alltid själv kontrollera om personen du träffar har legitimation för det hen gör via Socialstyrelsen (telefon: 075 247 30 00, Mail).