Värderingsgrund


Vi på Kirki Psykologi vill ge ett varmt och empatiskt bemötande och samtidigt erbjuda åtgärder som är professionellt utformade, med hög kvalitet och grundade i modern forskning. Vi tror på att löpande utvärdera det vi gör för att säkerställa att du får ett så kompetent omhändertagande som möjligt.


Helene Möller, leg psykolog

Jag har varit verksam som psykolog i tolv år och har en bred bakgrund inom primärvård, företagstjänster och psykiatri. Jag har under hela min yrkesbana arbetat med kognitiv beteendeterapi och har ett särskilt intresse för att använda mindfulness som en del i behandlingen.

Jessica Gustafsson, administratör

Jag har en blandad bakgrund inom detaljhandel, säkerhet och administration. På universitetet läste jag diverse humanistiska ämnen såsom exempelvis psykologi, engelska och filmvetenskap. Chansen är stor att jag blir din första kontakt på Kirki då det är jag som bemannar telefonen och har hand om bla tidsbokning samt övrig administration och daglig drift.